§10 – Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Produktu i  zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres mailowy: info@playwoodfactory.com, lub stacjonarny podany w §3.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania Produktu do Sklepu Internetowego.
 4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Produkt , na adres podany w §3 .
 5. Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot kosztów, odbędzie się w ten sam sposób, w który dokonano zapłaty.

 

§11 – Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
Napisz do nas

Prześlij nam wiadomość. Odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak będzie to możliwe!!!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt
0

Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem. W celu dokonania zakupu prosimy o kontakt poprzez e-mail Zamknij